Карта на меридианите в човешкото тяло

Блог

Карта на меридианите в човешкото тяло

Схема на основните енергийни меридиани

Крайните точки на меридианите се използват за ребалансиране и прочистване на енергийната система на тялото.

За какво отговарят меридианите и точките в ТЕС

meridians

• ВГ - управляващ меридиан + много други точки

• НВ – пикочен мехур – травма, безсилие безпокойство

• ОО – жлъчка – гняв

• ПО – стомах – тревожност/страх, нервност, непреодолимо желание

• ПН – управляващ меридиан – излагане

• ПУ – централен меридиан – срам

• Кл – бъбреци – мъка, тревожност, несигурност

• ПМ – далак – тревожност, страх от бъдещето, самооценка

• Под млечната жлеза – черен дроб – нещастие

• Па – бял дроб – нетърпимост, надменност

Пц – дебело черво – вина

• СП – кръвообращение/секс – ревност, пристрастявания

• БезП – троен енергетизатор – негодувание, болка и депресия

• Ку – сърце – гняв

• КТ – тънки черва – тъга, преобръщане

• 9П – троен енергетизатор – негодувание, болка и депресия